Шест педагогически специалисти от училището се квалифицираха в два структурирани курса. Снимки ПГЕЕ

Шест педагогически специалисти от училището се квалифицираха в два структурирани курса. Снимки ПГЕЕ

В ПГЕЕ "Константин Фотинов", работата по проекти е традиция, която винаги е водена от висок професионализъм, мотивация и ентусиазъм от всички участници. През месец април приключи успешно поредният реализиран проект по програма "Еразъм+" - "Опит от миналото и с поглед към бъдещето".

В рамките на проекта, шест педагогически специалисти от училището се квалифицираха в два структурирани курса, които повишиха компетенциите им, уменията им за внедряване на иновации и интерактивни методи в работата.

Във Флоренция, Италия трима преподаватели по чужди езици се обучиха в спецификите на CLIL, и вече успешно прилагат метода в ежедневната си работа с учениците.

В Барселона, Испания други трима педагогически специалисти повишиха компетенциите и уменията си в изграждането на позитивна училищна среда, позитивиране на комуникацията в класната стая и усвояване на едно по-високо ниво на самокритичност.

В рамките на проекта беше включена и богата културна, историческа и кулинарна част, които дадоха възможност за потапяне в атмосферата на градовете, в които се проведоха курсовете. Докосването до нова култура, архитектура, история, кулинария и манталитет, винаги е предпоставка за висока удовлетвореност и чувство на пълнота. Ние, хората, учим с разума, а преживяваме събитията с очите и сърцето си. Какво по-хубаво от факта, че това се случи в два от най-прекрасните европейски града!

Обучителната организация "Europass Teacher Academy", която беше предпочетена и избрана за квалификацията, предложи на участниците високо качество, професионализъм и отговори изцяло на очакванията.

Пожелаваме си още много спечелени и успешно реализирани проекти, защото целият този процес действа мотивиращо, работата в екип сплотява, а съвместните преживявания изграждат положителен климат, а защо не и приятелства!

Тази публикация е финансирана от Европейски съюз чрез европейски средства по програма "Еразъм+" и отговорност носи единствено Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" гр.Бургас.

Галерия