Първият свободен митинг се провежда в Бургас на 20-ти ноември 1989 г. Снимки Държавен Архив - Бургас

Първият свободен митинг се провежда в Бургас на 20-ти ноември 1989 г. Снимки Държавен Архив - Бургас

Навършват се 30 години от началото на демократичните промени в България. За историческото развитие на България 30 години са един миг, но за сметка на това толкова важен.

В Държавен архив – Бургас, документите, които характеризират процесите след 10.11 1989 г. са изключително скромни на фона на общия обем от 3648 линейни метра и 39 сантиметра. Отбелязвам датата 10.11.1989 г. защото се приема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, но в документите преди тази дата плахо се усеща полъха на промяната, на обявения курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система. Но да се върнем на 10.11.1989 г. и последвалите събития.

През 2002 г., за съхранение в архива, постъпиха документите на проф. Апостол Апостолов. Сред личните документи на професора са и документите на Независимо сдружение „Екогласност” – Бургас, което е учредено на 24 дек. 1989 г. с председател проф. Апостолов. Основна цел на сдружението е екологична защита на Бургас и региона чрез събиране на информация за замърсители на околната среда и тяхното въздействие върху здравето на населението и биосферата; даване на гласност на тази информация; обсъждане и предлагане на идеи и алтернативни решения за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда; съдействие на компетентните държавни и обществени органи и организации в осъществяване на тяхната природозащитна дейност.

Има документи от учредяването, регистрацията  и дейността на сдружението – устави, Програмна декларация, учредителен протокол, договори, включително и Петиция до деветото НС, в която четем: „Настояваме петнадесетата сесия на деветото Народно събрание да обсъди и даде на Бургас статут на „екологично застрашен град“ с всички произтичащи от това права.”

На 13 март 1990 г. НС „Екогласност” провеждат първия екомитинг на бургаското гражданство. В приетата от митинга Резолюция гневно звучат думите „Настоящият митинг бе проведен от крайно тревожното състояние на околната среда в града и околностите му: отровена атмосфера, негодна за пиене вода, висока запрашеност и шум, непрестанно нарастваща крива на заболеваемостта, на радиоактивността и т.н. Той се явява жизнена необходимост и от факта, че въпреки досегашните петиции до Народното събрание за необходимостта Бургас да получи статут на екологически застрашен град, въпреки събраните подписи и писмени протести от сегашното състояние, на всички тях се отговаря с добре познатото ни мълчание. Но ние гневно питаме: „Докога?” Но както разбираме, от висотата на постовете си Вие не бързате да вземете мерки. Ние пък продължаваме да боледуваме и мрем. Считайте тогава настоящата резолюция като ултиматум...”  

Сред документи на НС „Екогласност” са и изданията, подпомагащи екологичното образование на подрастващите „Да опознаем живота в морето” и „Да опознаем живота край морето”.

В Държавен архив – Бургас се пазят документи на възстановената Българска социалдемократическа партия (БСДП) – Бургас. Регистрирана е на 7 септ. 1991 г.,  с председател Атанас Демирев, който е и председател на Временната управа от 08.10.1990 г. до 30.04.1991 г.. Българската социалдемократическа партия  е политическа организация, която си поставя за цел изграждането и развитието на свободно гражданско общество с парламентарна демокрация и социално пазарно стопанство.

Изключително изразителни са 35те снимки от първия свободен митинг в Бургас, птроведен на 20 ноември 1989 г. на площад „Кирил и Методий”. Лентата е запечатала част от ораторите, въодушевлението на хората, като и призивите на плакатите – „Свобода на мисълта, свобода на съвестта”, „Партийната школа – здравно заведение”, „Петър Младенов – Той е нашата надежда”, „Искаме свободни избори”, „Мръсен, задимен Бургас стана жилище за нас. Дойде време за поправка – Жишев, чакаме октавка!!!”, „Многопартийност – контрол на държавния апарат”.

В архива се съхраняват документи за резултатите от изборите за Велико народно събрание (10–17 юни 1990 г.), като и за всички останали свободни избори за ОНС, за президент, за кметове, за общински съветници – предизборни агитационни материали, бюлетини, протоколи на РИК и др.

Запазени са и документи за разпускане на организациите на БКП по месторабота, в резултат на решенията на Национална кръгла маса и за провеждане на раферендум за името на БКП – протоколи с резултатите от гласуването, бюлетини на Висшия партиен съвет с въпрос „Съгласни ли сте новото име на партията да бъде Българска социалистическа партия?” и два възможни отговора „ДА” и „НЕ”.

Винаги съм считала, че има много причини архивът да се смята за най-голямата съкровищница на познание за нашето минало и една от тях определено е фактът, че ценните му фондове и колекции свидетелстват за събитията в българската история включително и за промените настъпили в развитието на България преди 30 години.

Както отбелязах в началото документите за прехода са малко. Използвам възможността да се обърна към всички с молба да предадат в Държавен архив – Бургас  документи и снимки за събитията на промяната за да ги запазим за поколенията.

Данка Георгиева - директор на Дирекция "Регионален държавен архив" - Бургас

Галерия