Иновацията е в разработването на учебното съдържание на тези предмети, поясни учителят Петър Петров. Снимка Лина Главинова

Иновацията е в разработването на учебното съдържание на тези предмети, поясни учителят Петър Петров. Снимка Лина Главинова

Бургаската Професионална гимназия "Константин Фотинов" ще има своя "Кеберлаб" - работилница на бъдещето. Тя е една от гимназиите в цялата страна, която е одобрена от Министерството на образованието и науката в списъка с иновативни училища. В кабинета ще бъдат представени новите алтернативни методи на обучение по роботика, 3D моделиране, интернет на нещата. "Това са съвременни предмети, които до този момент не са се изучавали в професионалното образование", каза пред "Черноморие" Петър Петров - преподавателят, който ще води часовете в иновативния кабинет.

"През първата година ще оборудваме кабинета със средства от бюджета на гимназията. Догодина ще кандидатстваме с вече постигнатите резултати за финансиране през Министерството на образованието и науката", каза директорът на ПГЕЕ Коста Папазов. В кабинета всеки ученик ще разполага с място на работната маса, за да прави макет, да програмира, да моделира и т.н.

"Иновацията е в разработването на учебното съдържание на тези предмети", поясни Петър Петров. Освен ученици от VIII-IX клас в "Киберлаб" ще се обучават и учители от гимназията.

Работата в този кабинет ще повиши професионалното развитие, увереност, самочувствие, мотивация за личностно усъвършенстване, креативност и нестандартно мислене. "Киберлаб" е стъпка към осъществяване стремежа на гимназията да се превърне в училище на бъдещето–такова, което учи, възпитава и провокира креативност в цялостния образователно-възпитателен процес.

Предметът "Интернет на нещата" е област, която обединява устройства в обща мрежа да обменят данни, събрани от различни сензори. Устройствата могат да комуникират сами и дават възможност да бъдат контролирани.

Философията на новия кабинет е да се преподава по алтернативни методи като се поставя първо крайна цел – разработка на софтуер и/или устройство, с цел да се постигне мотивирано учене. По този начин учениците ще изградят професионални умения, които да бъдат приложени върху реален проект. При завършване на X клас и получаване на I-ва степен професионална квалификация учениците ще имат разширен кръгозор, благодарение на иновативното учебно съдържание и подготовка в редица области, надграждащи професионалната подготовка.