Обчението ще се извършва след входящ тест за учениците, които са кандидатствали за него. Снимка ПГЕЕ Константин Фотинов

Обчението ще се извършва след входящ тест за учениците, които са кандидатствали за него. Снимка ПГЕЕ Константин Фотинов

Бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" обявява началото на новия учебен цикъл по Национална програма "Обучение за IT кариера", модул 1:

Десетокласници от всяка специалност/профил (без тези, обучаващи се по код на професионално направление 481 - Компютърни науки), могат да кандидатстват за обучение по професия "Приложен програмист" към Националната програма "Обучение за IT кариера".

Срокът за регистрацията на кандидатите е до 9-ти октомври 2022 г. на адрес: https://forms.gle/caGqDfZWXt3nAhxB6;

Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати. Той ще се проведе на 16-ти октомври 2022. Системата ще е отворена от 10:00 до 16:00 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 астрономически час;

За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението "Компютърни науки" (481);

Обучението ще е в 5 училища - центрове към МГ "Акад. Кирил Попов" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет - София, Технологично училище "Електронни системи" и Технически Университет - София, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" в Русе и Русенски университет "Ангел Кънчев", към Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" и университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка;

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии и потребностите на ИТ бизнеса. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя;

Обучението е със срок от три години, като всички завършили и успешно положили държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, ще получат Свидетелство за професионалната квалификация "Приложен програмист".

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.

За повече информация: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/