Желаещите са учат в ПГМЕЕ имат богат избор на специалности. Снимка Архив Черноморие-БГ

Желаещите са учат в ПГМЕЕ имат богат избор на специалности. Снимка Архив Черноморие-БГ

Бургаската Професионална гимназия по мехоноелектротехника и електроника обявява прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година в седем специалности. Това са: "Микропроцесорна техника" с английски език, "Промишлена електроника" с английски език, "Компютърни мрежи" с английски език - иновативна паралелка, "Автотранспортна техника" с немски език, "Електрообзавеждане на производството" с английски език - дуална форма на обучение, "Мехатроника" с немски език, "Автомобилна мехатроника" с немски език - нова специалност в дуална форма на обучение.
Приемът в ПМГЕЕ става по следния начин - 2 х оценката от теста по математика + 2 х оценката от теста по БЕЛ + оценката по математика от свидетелството за основно образование + оценката по физика от свидетелството за основно образование.

За записване са необходими следните документи: заявление за записване, свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2017/2018 година, медицинско свидетелство, анкетен лист (попълва се на място в ПГМЕЕ).

Подаването на документи за участие в първо класиране ще става в периода от 20-и до 26-и юни в училището, което завършва седмокласникът. Т.нар. "училища гнезда" от тази година не съществуват.