Форумът, на който Механото е домакин, продължава до 29-ти април. Снимка Архив Черноморие-бг

Форумът, на който Механото е домакин, продължава до 29-ти април. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската ПГМЕЕ - Бургас е домакин по НП "Иновации в действие" модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата", който се провежда от 27-ми до 29-ти април. Гости на Бургаското Механо са три училища от различни региони на страната: Професионална гимназия "Прф. д-р А. Златаров" - Видин (иновативно училище); Професионална гимназия по транспорт - Русе и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване - Плевен.

Екипът на "Иновации в действие" в ПГМЕЕ е подготвил богата програма за своите колеги и партньори, която ще даде възможност за обмен на добри идеи и работещи иновативни практики.

В първия ден от програмата училището домакин посрещна своите гости в зала "Георги Баев" в културен център "Морско казино" и така постави началото на дейностите по програмата. Директорът на ПГМЕЕ инж. Роза Желева приветства сърдечно гостите и изрази своята увереност в полезността на НП "Иновации в действие" за създаване на професионални общности и обмен между иновативните училища, както и други училища в страната, които имат готовност да прилагат иновативни практики. ПГМЕЕ е една от първите професионални гимназии в региона, която видя възможността за планирана и контролирана промяна в образователния процес  чрез иновативните практики, подчерта още инж. Желева. Бургаската гимназия има богат опит в иновативните практики и има какво да сподели и покаже на своите партньори от Видин, Плевен и Русе.

На събитието екипът на ПГМЕЕ представи на колегите си от партньорските училища своя нов иновативен проект (стартирал през 2021/2022 учебна година), наблюденията си и направените анализи до момента, очакваните резултати в бъдеще.

Утре дейностите по програмата продължават.

Галерия