В проекта ще участват и ученици от бургаската гимназия. Снимка Архив Черноморие-бг

В проекта ще участват и ученици от бургаската гимназия. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската Професионална гимназия по механоектротехника и електроника спечели още един проект "Да направим ПГМЕЕ зелено училище". С него гимназията участва в Международен конкурс на проекти "skill.ED" през 2022 г., организиран от фондация "Кроношпан". Идеята бе дадена от преподавателите по специалност "Електрообзавеждане на производството" с ръководител инж. Албена Колева. Основната цел е свързана с монтаж на покривни фотоволтаични панели за производство на електроенергия върху сградата на ПГМЕЕ. По този начин училището ще стане енергонезависимо /нулевоенергийно/, в което цялата необходима енергия за отопление, охлаждане, осветление и електропотребление се осигурява безплатно от слънцето.

"Много смела идея, която бихме могли да реализираме на няколко етапа", сподели директорът Роза Желева. Първоначално ще бъде монтирана ФЕЦ 10 кWp, а в последствие чрез самофинансиране или чрез участие и финансиране от други проекти тези мощности да се повишат и по-голямата част, а защо не и цялата консумираната електроенергия да бъде собствено производство. По време на проектирането, изграждането и последващата експлоатация ще участват и учениците първоначално като наблюдават процеса, а в последствие те сами ще имат възможност да правят собствени проекти под ръководството на своите учители и да ги реализират като мини макети. Запознавайки се с предимствата, които има енергонезависимото захранване, в последствие учениците биха могли да споделят своя опит.