Деканът на Колежа проф. Братой Копринаров и екипът му от специалисти, запознаха гимназистите с формите на обучение. Снимки ПГТ

Деканът на Колежа проф. Братой Копринаров и екипът му от специалисти, запознаха гимназистите с формите на обучение. Снимки ПГТ

Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" подкрепи своите зрелостници в избора им за продължаващо образование в сферата на туризма. С внимание и интерес, от страна на дванадесетокласниците от гимназията, протече информационната среща с образователните партньори от Колежа по туризъм към университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Деканът на Колежа проф. Братой Копринаров и екипът му от специалисти, запознаха гимназистите с формите на обучение, тяхната продължителност, както и с многообразието от дейности  за професионална реализация в страната и в чужбина. Образователните партньори на ПГТ разкриха пред бъдещите специалисти потенциалните възможности за професионално надграждане и израстване в  сферата на туризма.

Събитието завърши с взаимна благодарност и обещаващо бъдещо сътрудничество между двете образователни институции.

Галерия