Плащаме местни данъци и такси вече и в "Меден Рудник"

До този момент всички жители на Бургас заплащаха общинските си задължения единствено в касовия салон на ул. "Александровска" N 83. Идеята на Община Бургас е постепенно офиси за събиране на общински задължения да бъдат открити и в другите териториални дирекции в града.

Новооткритата каса в "Меден Рудник" се намира в сградата на местното кметство до блок 426. Тя е отворена за граждани всеки работен ден от 8.30 до 16.15 ч. За момента данъкоплатците се обслужват от двама служители, но при наличие на голям интерес, ще бъдат открити допълнителни работни места.

От 1 март стартира събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Плащането им става на четири равни вноски както следва: до 30 април; до 30 юни; до 30 септември и до 30 ноември. При заплащане на цялата дължима сума наведнъж в срок до 30 април платците ще се ползват с 5 % отстъпка. Данък превозни средства се заплаща на две равни вноски – до 31 март и до 30 септември, патентният данък - на четири равни вноски: до 31 януари; до 30 април; до 31 юли и до 31 октомври.

Община Бургас призовава гражданите да заплащат дължимите от тях данъци и такси в определените срокове. След изтичането им върху всяка вноска ще бъде начислявана законната лихва и е възможно предприемане на мерки за принудително събиране на вземането.