Помощта ще бъде раздаване в продължение на четири месеца

Помощта ще бъде раздаване в продължение на четири месеца

Подкрепят с хранителни продукти бременни и семейства с деца в Средец. СНЦ "Заедно за по-добро бъдеще - Средец" започна реализацият на проект "Подкрепа за подобряване качеството на живот на семейства от уязвими групи в кризисна ситуация на територията на Община Средец" финансиран от Тръст за социална алтернатива.

В резултат на нарастващата паника и проблемите около епидемията от коронавирус, наложените мерки и карантината голяма част от ромските семейства изпаднаха в тежко социално положение, без никакви доходи за оцеляване, за задоволяване на основните си жизнени потребности от храна. В тези семейства има малки деца, бременни жени, които са сред най-уязвимите социални групи, изложени на недохранване и живеещи при лоши хигиенни условия, което води до незадоволителното ранно детско развитие.

Основна цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност ромски семейства чрез подпомагането им с храни и хигиенни материали. Преки бенефициенти са: 25 семейства с деца до 3-годишна възраст и 15 семейства с бременни жени от уязвими общности с фокус върху ромите. На тях ще им бъде осигурена подкрепа чрез индивидуални пакети хранителни продукти и пакети с хигиенни материали, за период от 4 месеца. В изпълнението на проекта ще се включат доброволци на сдружението.

Галерия