Това е най-мащабният проект на ВиК Бургас, каза Василева (вдясно). Снимка Лина Главинова

Това е най-мащабният проект на ВиК Бургас, каза Василева (вдясно). Снимка Лина Главинова

Подмяна на магистрални водопроводи, монтиране на колектори, на пречиствателни съоръжения за отвеждане на отпадните води и други дейности са заложени в проект на ВиК - Бургас, който е на стойност 350 млн. лева. Той ще обхване осем общини в област Бургас - Бургас, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Карнобат, Айтос, в които населението е над 10 000 жители.

"Това е най-мащабният проект, който ще се реализира от водното дружество. Според изискванията на оперативната програма, за проекти на стойност над 10 млн. евро, оценката се ще извършва от Европейската комисия", каза бургаският депутат от ГЕРБ Ивелина Василева и председател на Парламентарната комисия по околната среда и водите.

14 ВиК оператори в цялата страна ще кандидастват за разпределение на сумата от 1,300 млрд. лева.

"Прединвестиционните проучвания бяха възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От анализа за разходите и ползите ще стане ясно и какъв ще е процентът на собственото съфинансиране от страна на ВиК дружествата", обясни Ивелина Василева. До два месеца трябва да бъде отворена поканата за внасяне на проектни предложения. След като дружествата подадат проектите си, те ще бъдат разгледани в Европейската комисия.

"Проектът на ВиК - Бургас дава възможност да бъде включено и изграждането на пречиствателната станция в община Карнобат, което не можа да стане на по-предишен етап", доуточни Василева.