Кметът на Общината Иван Жабов (вляво) и зам.-министър Жечо Станков подписаха договора по проекта. Снимка Община Средец

Кметът на Общината Иван Жабов (вляво) и зам.-министър Жечо Станков подписаха договора по проекта. Снимка Община Средец

Кметът на Община Средец инж. Иван Жабов  и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписаха договор за безвъзмездно финансиране на проект "Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в град Средец, община Средец" по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините".

Проектът включва подмяна на общо 1068 броя осветителни тела на територията на град Средец с енергийно ефективни LED лампи и въвеждане на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа.

Реализирането на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми, свързани с ръста на енергийното потребление за уличното осветление в Средец. Целта е да се намали енергийното потребление, чрез прилагането на енергийно ефективни мерки, при гарантирано покриване на европейските и национални норми за осветеност на уличната мрежа.

Предвидените инвестиции се очаква да се възвърнат само от реализирани енергийни спестявания за по-малко от пет години. Годишните намаления на емисиите на CO2 ще бъдат 521,96 т, годишните енергийни спестявания – 442339,95 кWh/г., а годишните парични спестявания – 73676,36 лева.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежка организация - "Veilyskompetanse AS", която ще подпомага и подкрепя Община Средец с експертиза и добри практики. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Проектът на Община Средец "Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в град Средец, община Средец" се реализира по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2020.