Важен момент за бранша е разработване на мярка Съхранение на вино за включването в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Снимки Пресцентър ГЕРБ

Важен момент за бранша е разработване на мярка Съхранение на вино за включването в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Снимки Пресцентър ГЕРБ

Подпомагат лозаро-винари по мярка "Събиране на реколтата на зелено", като максималният размер, който бенефициента може да получи е за 2020 г. е 3036,86 лева за хектар. Извънредни мерки ще подпомогнат лозаро-винарския сектор в България, който изпитва затруднения в следствие на пандемията от COVID - 19. Мярката бе разяснена на информационна среща, организирана от Министерството на земеделието и храните и горите (МХЗГ) в Поморие. Лозари и винопроизводители от област Бургас, както и от Варна имаха възможността да получат повече информация за подготвените механизми от зам.-министър Лозана Василева. В срещата участваха и народните представители от ГЕРБ - Бургас Ася Пеева и Галя Желязкова, Владимир Крумов - зам.-областен управител на област Бургас, Лидия Станкова - директор на Областна дирекция "Земеделие" - Бургас, както и Росица Симеонова, председател на местната Лозаро - винарска камара.

Важен момент за бранша е разработване на мярка "Съхранение на вино" за включването в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. Това решение бе анонсирано преди ден по време на видеоконферентна среща с министър Десислава Танева и изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" Васил Грудев. Присъстващите в Летния театър в Поморие получиха повече информация за тази мярка. Подпомагането на винарските предприятия ще бъде насочено към складиране на вино с цел временното му оттегляне от пазара заради невъзможността да бъде пласирано вследствие на пандемията от COVID-19.

"Регионът на Поморие е известен в цялата страна, а и в световен мащаб като производител на качествена продукция. Има добър сигнал от представителите на бранша за обединение около решението да бъде отворен, в началото на месец юли, втори целеви прием по мярка "Инвестиции в предприятия" само за авансови плащания от бюджет 2020 година", коментираха бургаските депутати. Обсъдено бе и подготвеното предложение от министър Танева до ЕК България да разработи собствена компенсаторна програма за сектора във връзка с справяне с пандемията COVID - 19.

Анонсирано бе и обнародваното изменение на Наредба № 6 от 2018 г., което урежда прилагането на кризисната мярка "Събиране на реколтата на зелено" през 2020 г. Максималният размер на подпомагане, който може да получи бенефициент по мярката за 2020 г. е 3036,86 лева за хектар. В момента по нея е активен прием в Изпълнителната агенция по лозата и виното със срок до 5 юни, а заявления по мярката в ДФЗ ще се приемат от 15 до 19 юни.

Галерия