Показват находки от Варненския музей в Ню Йорк

Поканите са били изпратени от организаторът на изложбата - Институтът за изучаване на древния свят към Ню Йоркския университет. Варненският музей ще покаже най-характерните и атрактивни паметници от неолита и енеолита по долното течение  на река Дунав и западното Черноморие. Това са предимно златни предмети от халколитния некропол и характерни керамични идоли и съдове от енеолита. Изложбата ще гостува в Ню Йорк до април 2010 година.