Иконата може да бъде видяна в Иконната зала на Историческата експозиция на РИМ - Бургас. Снимки РИМ - Бургас

Иконата може да бъде видяна в Иконната зала на Историческата експозиция на РИМ - Бургас. Снимки РИМ - Бургас

Ценна икона на светите братя Кирил и Методий може да бъде видяна в Иконната зала на Историческата експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас в навечерието на 24-ти май. Иконата е притежание на музея. Датирана е от втората половина на XIX век. Това, което я отличава от други сходни религиозни творби, посветени на светите братя, е рядко срещаното изображение на двамата светци. Иконната композиция представя светите братя, леко обърнати един към друг, облечени в монашески одежди, което само по себе си е малко популярно във възрожденското ни изкуство. Помежду си те държат разгънат свитък с изписана на него азбука. Свети Методий, като по-възрастен е представен с бяла брада, а свети Кирил с кафява. Над тях е изобразен Христос Вседържител, който ги благославя от Небесата. На заден план пейзажът е изчистен от детайли.

Такъв иконографски модел, представящ светите братя, обединени в една композиция със свитък с азбуката, като фронтиспис за първи път е показан в гравюра, поместена в "Български буквар", издаден в Москва през 1844 г. От основните публикации за гравюрата е известно, че това е най-ранното произведение, познато до момента, където свети Кирил и свети Методий са показани заедно, държащи свитъка с азбуката. Илюстрацията е озаглавена "Българските книжници". Дело е на Корнелий Яковлевич Тромонин. Той е автор на литографски албуми, въвежда многоцветния печат в Русия, поставяйки началото на хромолитографията.

"Българският буквар", където е поместена гравюрата, е издаден с помощта на Ангели Николаевич Хаджоглу от град Русе. През 40-те години на XIX век той е заможен търговец в Москва. През 1844 г. подпомага издаването на "Българския буквар" с автор Георги поп Илиев Бусилин, роден в Батак, учил в Пловдив, Атина и Москва.

Едно решение на зографа, встрани от познатата схема на гравюрата от 1844 г.,  разкрива още по-осезаемо възрожденските настроения. В центъра на изобразителното поле, между фигурите на свети Кирил и свети Методий, над свитъка той поставя надписа "Просветители български", който надпис не присъства в гравюрата. Съвсем в духа на времето  иконописецът нарича светите братя Просветители, като по този начин ги издига на по-високо ниво – те не са просто книжници, те са българските просветители.

Галерия