Изложбата ще гостува при нас до септември, каза Иванка Делева. Снимка архив Черноморие-бг

Изложбата ще гостува при нас до септември, каза Иванка Делева. Снимка архив Черноморие-бг

Показват в изложба първите български печатни книги. Експозицията е озаглавена "Гутенберг и славянският свят" и ще бъде представена в Историческата експозиция на Регионален исторически музей - Бургас. "Това е пътуваща изложба, която за първи път гостува в Бургас. Тя е на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския универститет "Свети Климент Охридски", каза пред "Черноморие" Иванка Делева - уредник отдел "История" в РИМ.

24 табла проследяват историята на печатането на славянските книги от XV до XIX век. Това са екземпляри от първите печатни кирилски книги от края на ХV в. (от Краков и Цетина), венецианските издания на Божидар и Винченцо Вукович от първата половина и средата на XVI в., както и изданията на първия български печатар Яков Крайков от 1566-1571 г. Показани са кадри на знакови за българската книжнина печатни книги: "Абагар" на Филип Станиславов от 1651 г., "Стематографията" на Христофор Жефарович от 1741 г. и първата новобългарска печатна книга "Кириакодромион" известен още като "Неделник" на Софроний Врачански от 1806 г.

Заснетите оригинални печатни издания са от фондовете на: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София (НБКМ), Народна библиотека "Иван Вазов" в Пловдив (НБИВ), Национален исторически музей в София (НИМ), Църковноисторически и архивен институт в София (ЦИАИ) Исторически музей в Самоков (ИМ-Самоков) и Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет "Свети Климент Охридски" (ЦСВП-СУ).

Автори на изложбата са проф. дфн. Вася Велинова, главен асистент д-р Мария Полимирова, художествено и техническо изпълнение е на главен асистент д-р Светозар Ангелов, консултант е член кореспондент проф. д.изк.н. Аксиния Джурова.

Изложбата ще бъде открита на 14-ти юни и може да бъде разгледана до септември.

Галерия