Жп линията е съществувала от 1949 до 1956 година

Жп линията е съществувала от 1949 до 1956 година

Показват в снимки историята на жп линията Ахтопол - Бродилово - Кости. Изложбата ще бъде открита на 16-и април в 17.00 часа в Общински историческия музей в Царево. Настоящата изложба представя снимков материал, факти за историческите моменти, личности и събития, свързани с проектирането, трасирането, строителството, експлоатацията и ликвидирането на железопътната линия. 
От въвеждането и в експлоатация през 1949 година до ликвидирането и през 1956 година линията изиграва важна роля в обществено-икономиче ския живот в района.