Правителството предостави безвъзмездно правото на собственост върху терена - частна държавна собственост на морската община

Правителството предостави безвъзмездно правото на собственост върху терена - частна държавна собственост на морската община

Община Поморие ще получи държавен имот. Правителството предостави безвъзмездно правото на собственост върху терена - частна държавна собственост на морската община. Имотът се намира на улица "Хан Кубрат" в Поморие и е с площ от 2314 кв. м, заедно с построените в него сгради. Досега имотът е управляван от областния управител на Бургас. След прехвърлянето му на община Поморие теренът ще се използва за изграждане и поддържане на общодостъпна крайбрежна зона за отдих (парк). Предвижда се да бъдат обособени нови алеи, богато озеленени места за отдих и кътове за детски игри. Очаква се с благоустрояването на имота да се увеличи туристическия потенциал на района, да се намали шумовото натоварване, да се създадат условия за здравословна градска среда, както и да се осигури достъп до публичните пространства на хора с увреждания.