Повече сигурност на по-ниски цени

В тази връзка и на базата на направените маркетингови проучвания на охранителния пазар, определяне на свободните пазарни сигменти, в резултат на анализ на потребностите на клиента и определяне на имуществена отговорност към всеки клиент съобразно неговата специфика, и не на последно място отчитайки сложната икономическа ситуация в страната, "3С СОТ" предлага две оферти на преференциални цени.

 

Първата промоционална оферта към клиентите е на стойност 350 лева. Срещу тази сума за закупуване на 1 комплект техника и плащане на охрана за 6 месеца ще бъдете охранявани 1 година.

Втората промоционална оферта е за охрана чрез централизирана система за видеонаблюдение и мониторинг контрол с АП екипи на обекти.