Така ще се разшири пристана за кораби, които акостират тук. Снимка Архив Черноморие-бг

Така ще се разшири пристана за кораби, които акостират тук. Снимка Архив Черноморие-бг

Министерски съвет реши да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два имота, част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в полза на Община Бургас. По този начин ще се направи разширение на съществуващия пристан за кораби за сезонен превоз на пътници на остров "Света Анастасия", ще се изгради убежище за малки плавателни съдове в акваторията на острова, както и защита на брега от вълните. Това ще повиши безопасността и продължителността на периода от годината за туристически посещения на остров "Света Анастасия". Правото на строеж е учредено в съответствие с одобрения от министъра на регионалното развитие и благоустройството специализиран подробен устройствен план.