Старият концесионен договор бе прекратен преди една година. Снимка Архив

Старият концесионен договор бе прекратен преди една година. Снимка Архив

Правителството определи "М и П Мениджмънт" ЕООД за концесионер на морски плаж "Сарафово", община Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години цената за 1 брой чадър да бъде в размер до 7 лева с ДДС и цената за 1 брой шезлонг - в размер до 7 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 3,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 45 502 лева с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж са в размер на 527 765 лева с ДДС за целия срок на концесията.

До избора на нов концесионер се стигна, след като преди една година (на 27-ми февруари 2019 година б.р.) правителството прекрати едностранно договора с "МАТ" ООД, сключен на 7-ми септември 2000 година. Мотивите за това бяха: "концесионерът е неизправна страна по договора, в следствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения".