Така ще изглежда центърът

Така ще изглежда центърът

Първа копка за изграждане на Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море ще бъде направена на 31-и май. Центърът се реализира по проект на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Сградата ще се издига в северната част на източния вълнолом на пристанище Бургас, между 2-ро и 3-то корабни места.

Проектът ще продължи реализирането на концепцията, заложена в Общия устройствен план на Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони. В плана се предвижда възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център с озеленяване. Ще бъдат определени нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, детски и спортни площадки.

Конгресният център може да се използва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, атракциони, образователни събития с офиси и кабинети за извършване на  научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, административни помещения и такива за преводачи и видео/аудио към многофункционална зала, кабинети за Научно-изследователска дейност и др. Изпълнител на строителните дейности е "Щрабаг" ЕАД, а строителният надзор ще бъде извършен от "Стройконтрол - Ян 99" ЕООД.

Галерия