Кметове и зам.-кметове участваха в заседанието на Областния съвет за развитие. Снимки Областна управа

Кметове и зам.-кметове участваха в заседанието на Областния съвет за развитие. Снимки Областна управа

Кметове на общини и заместник-кметове на общини в област Бургас участваха в заседание на Областния съвет за развитие (Областен съвет за развитие) председателствано от областния управител Пламен Янев. На него бяха разгледани плановете за интегрирано развитие на общините Камено, Сунгурларе и Царево, както и Правилника за устройството и дейността на постоянната областна комисия по заетост. Единодушно бе прието и предложението на община Царево за обявяване на обект: "Реконструкция на съществуващата ПСОВ Синеморец в КПС с ПИ 66528.501.446, изграждане на нова ПСОВ в ПИ 66528.26.286 по КККР на село Синеморец, тласкател за сурови води от КПС до нова ПСОВ и отвеждащ колектор от ПСОВ до заустването й в съществуваща шахта до КПС" за обект с регионално значение.

Към момента пречиствателната станция в Синеморец не функционира, поради което отпадъчните води се заустват непречистени в съществуващата канализационна шахта, а оттам се отвеждат в морския залив. Това пречи на туристическата дейност на територията на общината, както и на поминъка на местните. Кметът на Община Царево Марин Киров подчерта, че Черно море е държавна граница и пречистването на отпадъчните води трябва да бъде приоритет не само на общините, но и на целия Югоизточен район, както и на държавата.

Общините Камено, Сунгурларе и Царево представиха своите планове за развитие, които са съобразени с регионалните и националните приоритети от Плана за развитие на България. При изготвяне на плановете са приложени различни анализи, както и активна комуникация с всички заинтересовани страни. Представителите на трите общини уточниха, че има приемственост с миналогодишните планове и проекти. Част от стратегическите мерки на приетите планове са устойчив икономически растеж, развитие на здравната и образователна система, подобряване на териториалното развитие, опазване на културното наследство и други. Областният съвет одобри и Правилника за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост.

Галерия