Предложението на е на председателя на ОбС Костантин Луков (вляво). Снимка Лина Главинова

Предложението на е на председателя на ОбС Костантин Луков (вляво). Снимка Лина Главинова

Реконструкция на триклонното кръстовище на улица "Янко Комитов" и улица към Промишлена зона "Север". Това предлага в докладна записка председателя на Общински съвет – Бургас Костантин Луков.

Съгласно действащите планове на комплекс "П.Р. Славейков" и зона "Север" до "Кауфланд" са предвидени обслужващи улици, осите на които се разминават. Към момента е реализирано триклонно кръстовище - улица "Янко Комитов" и улица към зона "Север", за обслужване на имот, южно от улица "Янко Комитов".

От докладната записка става ясно, че сега съществуващото положение на това кръстовище регулирано със светофарна уредба, затруднява включването и излизането на участниците в движението към и от коомплекс "П.Р. Славейков" в пространството заключено между блок 10 до блокове 15 и 16. Същите са принудени да преминават по булевард "Тракия" или през неурегулирани със светлинни сигнали кръстовища, като се създава опасност от допускане на произшествия.

Костантин Луков обръща внимание, че по негово предложение стартира процедура по служебно изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация. С изменението се предвиди промяна в осовата линия на улицата, като същата се измества в югозападна посока, променят се бордюрните линии на обслужващата  улица.

С новата организация на кръстовището се запази съществуващата растителност.

Общинският съветник от ГЕРБ предлага необходимите финансови средства да бъдат предвидени в бюджета на Община Бургас за 2020 година.