Проф. Евдокия Сотирова и Красимир Кралев представиха темата си в постерната секция. Снимки Авторът

Проф. Евдокия Сотирова и Красимир Кралев представиха темата си в постерната секция. Снимки Авторът

"Изкуствен интелект и 3D моделирането в медицината. Нашият опит" е една от презентациите в постерната секдия, които бяха представени на третото издание на Есенния медицински форум, който се провежда в Бургас. Той се организира от университет "Проф. д-р Асен Златаров", УМБАЛ и КОЦ - Бургас.

Целта на проучването на тема: "Изкуствен интелект и 3D моделирането в медицината. Нашият опит" е да се видят възможностите за използването на интелигентните решения и 3D технологиите в медицината. Автори на презентацията са проф. Христо Бозов - ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров", Красимир Кралев - докторант и проф. Едвокия Сотирова - председател на Организационния комитет на Есенния медицински форум. Научният труд стъпва на магистърската работа на Красимир Кралев, който той защити с отличен преди няколко месеца.

Две научни секции са включени във форума. Преди обяд участниците представиха научни доклади в първата секция: "Хирургия, акушество и гинекология; Урология; Акушество и гинекология; Ортопедия и травматология".

Втората секция е: "Терапия и оценка на здравните технологии".

Тази година във форума се включиха над 85 участници, а подготвените доклади са 47. За сравнение първото издание на форума имаше 41 участници, а второто 52-ма.

Галерия