Концесията е прекратена едностранно от Министерски съвет

Концесията е прекратена едностранно от Министерски съвет

Прекратяват концесията на плаж "Златна рибка". Министерският съвет също прие решение за едностранно прекратяване на договора за концесията. Това се налага, тъй като концесионерът "Ами Груп Р" ЕООД е неизправна страна по договора, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения. При извършените през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. проверки на място са установени множество повтарящи се нарушения - по-малко от изискуемите спасителни постове, частичен отказ за осигуряване през целия ден на задължителното здравно и медицинско обслужване, по-малка от минималната изискуема площ на зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности и др. Концедентът цели обезопасяване на морския плаж чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес. Договорът за концесия за морски плаж "Златна рибка" е сключен на 1 февруари 2016 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Ами Груп Р" ЕООД.