Ивайло Минчев представи на учениците възможностите, които емпатията предоставя като средство за мотивация за учене и преодоляване на дефицити. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Ивайло Минчев представи на учениците възможностите, които емпатията предоставя като средство за мотивация за учене и преодоляване на дефицити. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Как да се използва емпатията в образователния процес? Отговор на този въпрос даде доктор инж. Ивайло Минчев, учител в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". В рамките на проекта "EOS, Empathic and open school" (Отворено и емпатично училище), който се риализира по програма "Еразъм +", той презентира чрез лекция и споделени практики, видовете емпатия, както и възможности за нейното развиване сред учениците.

Емпатията като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за преодоляване на проблемно поведение. Използването на емпатията в образователно-възпитателния процес предоставя възможност на учениците да работят ефективно по групи, да изразяват емоциите си и да бъдат съпричастни с другите. Това им позволява да бъдат по-толерантни един към друг, което подобрява мотивацията и желанието им за учене и усвояване на знания.

Специални гости на събитието, бяха представители на ПГРЕ "Г.С. Раковски", ПГСАГ "Кольо Фичето", ОБУ "Васил Левски", ПГМЕЕ, СУ "Константин Петканов", ОУ "Братя Миладинови", ОУ "Васил Априлов", ОУ "Елин Пелин".

По време на събитието гостите  се включиха активно в един от инструментите за изграждане на емпатия – дебат. Те изказаха своите аргументирани становища по предварително зададени теми под формата на ролева игра.

Галерия