Средновековният манастир Свети Йоан Предтеча се намира на нос Свети Яни в Ахтопол. Снимки Авторът и НИМ - София

Средновековният манастир Свети Йоан Предтеча се намира на нос Свети Яни в Ахтопол. Снимки Авторът и НИМ - София

Превръщат средновековния манастир "Свети Йоан Предтеча" (Св. Йоан Продром), известен като "Свети Яни", който се намира на едноименния нос южно от пристанищният залив на град Ахтопол в музей на открито. Това е мечтата на директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. От НИМ вече са възложили разработването на проект и от него се вижда как ще изглежда мястото, след приключване на разкопките и социализацията на обекта. За целта ще се търси външно финансиране като кандидатстване по различни европейски програми, в това число и по програмата "Трансгранично сътрудничество". 

Проученото до момента и откритите находки по време на археологическите сезони от последните години бяха представени на традиционния научен форум, който се проведе за 21-ви път в Ахтопол и се организира сдружение "Черноморска Странджа" с председател инж. Петър Кънев.

Научен форум събра за 21 път видни историци и археолози в Ахтопол

В рамките на форума учени и историци представиха последните открития, които са направени при теренни проучвания в региона на Черноморска Странджа. В програмата бе включен и доклад на доц. д-р Бони Петрунова - директор на Националния исторически музей в София - "Нови находки от агатополския манастир "Свети Йоан Предтеча",

Предполага се, че тук, в манастира "Свети Йоан Предтеча", е пребивавал Агатополският митрополит до 1829 г., когато Агатополската митрополия е била обединена със Созополската. През 60-те години на XX век на мястото на манастира е построено поделение на Гранична полиция. Това, което е оцеляло до тогава било напълно унищожено и сринато със земята, а по линията на целия нос "Свети Яни" били изкопани бетонно укрепени окопи. През 2019 година Гранична полиция предоставя имота за стопанисване на Министерство на културата, а през 2020 година Министерството на култура го предоставя за стопанисване и управление на Националния исторически музей.

През 2020 г. се провеждат археологически проучвания под ръководството на доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ. Зам. ръководители са проф. д-р Хитко Вачев (Регионален исторически музей - Велико Търново) и гл. ас. д-р Петранка Неделчева (НИМ и НБУ) и екип: археолог Елена Ендарова и стажант археолози Росен Пеевски и Петър Петрунов. През този сезон са разчистени архитектурни останки от църковна постройка, разположена в най-източната част на полуостров "Свети Яни". Проучванията продължават и през следващите години.

"През 2023 г. разкопките продължиха в източната част на полуострова, като основните задачи бяха да се разшири територията на проучване, както и да се допроучат останали от предишни сезони гробни съоръжения и недоразкрити структури. Площта, която е проучена на този етап е около 205 кв. м като през 2024 г. ще достигне до 300 кв. м. Почти навсякъде културният пласт е тънък, сериозно компрометиран от по-късни преустройства и съвременни вкопавания. Поради тези причини много от гробовете са нарушени частично или изцяло. Общият брой на разкритите гробове от всичките сезони е 63, като всичките са оформени съгласно християнския погребален обред и се локализират източно и южно от останките на църквата. Повечето са без гробни дарове като предметите, които се откриват в гробните ями са предимно елементи от облеклото или лични вещи. За сега, в гробовете не е засвидетелстван обичаят "Харонов обол", което не позволява да се направи по-детайлна хронологическа диференциация на отделните погребения. Може да се предположи, че повечето гробове са късни, като се разполагат в широката рамка на XIV - XVIII векове.

Въпреки сериозно компрометирания терен, на отделни места се откриват фрагменти от структури, които дават представа за това как е било устроено пространството в различните периоди на неговото обитаване.

По време на археологическото проучване през 2023 година са открити 26 броя движими културни ценности – монети, пръстени, копчета, обеци, апликации и др. Картината от находки не е особено богата, но е разнообразна и информативна спрямо историята на това свято за Ахтопол място, манастирът "Свети Йоан Продром". През юни месец се очаква да бъдат изложени във витрина откритите находки от проучванията на "Свети Яни" през сезон - 2023 в Музея на котвата в Ахтопол, които бяха част от временна изложба "Древни находки. Нови открития ‘23", представена в НИМ.

Накрая, искам да отбележа две събития свързани с археологическите проучвания. Първото е, че НИМ успя със собствени средства да обнови една от старите сгради, която в момент се ползва за археологическа база. Освен това, през есента на 2023 година се проведе поредния Workshop на тема : "ARCHEOLOGICAL DISCOVERIES FROM THE REGION OF STRANDZHA", който научен форум се организира от български и турски археолози и на който беше почетен гост проф. д-р Мехмет Йоздоган, един от най – добрите праисторици на РепубликаТурция", каза по време на изнасяне на доклада си доц. д-р Бони Петрунова.

Галерия