Надлезът ще бъде изграден в участъка между Бургас и Ветрен. Снимка Архив

Надлезът ще бъде изграден в участъка между Бургас и Ветрен. Снимка Архив

Областно пътно управление - Бургас обяви обществена поръчка за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на нов селскостопански надлез на републикански път I-6 София – Бургас /при км 490+860/ в участъка Ветрен – Бургас. Кандидатите могат да подават оферти до 7 септември т. г. Индикативната стойност на поръчката за проектиране и строителство е 4 250 000 лева без ДДС.

С изграждането на селскостопанския надлез над път I-6 ще се осигури достъпност и безопасно преминаване на селскостопанската техника до земеделските земи, разположени в непосредствена близост до първокласния път.

Бъдещият изпълнител е необходимо да извърши пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за изработване на техническия проект. Въз основа на готовата проектна разработка ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение, след което ще бъде възможно стартиране на строителството.

Проектантските работи е предвидено да се изпълнят за 60 календарни дни в три междинни етапа. Прогнозният срок за изпълнение на строителството е 150 календарни дни.