Проектът се изпълнява в партньорство с организациите членки на Фондацията за екологично образование от Гърция, Кипър, Румъния и България

Проектът се изпълнява в партньорство с организациите членки на Фондацията за екологично образование от Гърция, Кипър, Румъния и България

По-информирани ученици, ангажирани към насърчаване на "зелен" начин на живот. Това е стремежът на учителите и училищното ръководство на бургаското СУ "Св. св. Кирил и Методий". Това ще стане възможно с участието на учебното заведение в изпълнението на международен екологичен проект - "Дейности в гората за ограничаване на климатичните промени". Той се реализира по програма "Учим за гората" е спонсориран от "Tetra Pak", а водещ партньор е Гръцкото дружество за опазване на природата (HSPN). То е основано през 1951 година и е най-старата гръцка екологична неправителствена организация, която работи в цялата страна за защита на природата - създаване на национални паркове, защита на местообитания и застрашени видове от флората и фауната, модернизиране и прилагане на законодателството в областта на околната среда.

Проектът се изпълнява в партньорство с организациите членки на Фондацията за екологично образование от Гърция, Кипър, Румъния и България. От българска страна проектът се ръководи от Българско движение "Син флаг", а участващите училища са три – бургаските СУ "Св. св. Кирил и Методий"  и НБУ "Михаил Лъкатник" и карловското СУ "Васил Левски", избрани след проведен през август 2017 г. национален конкурс.

Сред предвидените за изпълнение проектни дейности са разработване на образователни материали, изготвяне на екокод, демонстриране и споделяне на добри учебни практики между училищата от четирите държави-участнички. В училищата се провеждат тематични часове, изготвят се и се популяризират презентации по темата, информират се близки, приятели и родители за съпричастие и подкрепа в природозащитната кауза, представят се изложби.

От 24-и до 26-и ноември представители на училищата участваха в международна среща в Атина, където демонстрираха разработени учебни дейности, които ще бъдат включени в наръчник за учители.

Проект "Дейности в гората за ограничаване на климатичните промени" (2017-2018) по програма "Учим за гората" дава възможност на ученици, учители и родители, партньори и симпатизанти да се занимават с проблемите на околната среда, активно да работят за защита на природата, изявявайки действена и отговорна позиция по най-парещите проблеми, касаещи сегашното и бъдещото състояние на климата и горите.