Проф. Сотир Сотиров е ръководител на проекта. Снимки Лина Главинова

Проф. Сотир Сотиров е ръководител на проекта. Снимки Лина Главинова

Проект "УНИТе" на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще даде възможност да учени чрез обработване на големи количествени данни да прогнозират в бъдеще точното количество валежи, които ще паднат, замърсяването на въздуха, приема на болни в здравни заведения и други. В рамките на проекта ще бъдат разработени и малки компютърси системи за управление, като целта е науката да бъде в полза на бизнеса. "Още в началото при стартирането на проекта сме привлекли 15 асоциирани фирми", каза проф. Сотир Сотиров - ръководител на "УНИТе". Целта на проекта е изграждане на Център за върхови постижения "УНИТе" като конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приорететната област - информатика и ИКТ.

Стойността на проекта е 29 781 882,42 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образованиие за интелигентен растеж". Партньори на бургаския университет са - СУ "Свети Климент Охридски", Техническият университет в София, Русенският университет "Ангел Кънчев", Шуменският университет "Епископ Константин Преславски".

Проектът е с продължителност до 2023 година. "В самото начало създадохме юридическа структура, която да продължи да съществува и след изтичане на проекта", каза проф. Сотиров. Учените, не само ще произвеждат наука и ще са в полза на бизнеса. Предвидено е сградата на Техническия колеж да бъде обновена и там да бъде разположен Центъра с четирите лаборатории. Целта е "УНИТе" да продължи да работи 20 години.

На представянето на проекта присъства ректорът на университет "Проф. д-р Асен Златаров" - проф. Магдалена Миткова, както и част от научния екип от бургаска страна.

Галерия