В лагера участваха и студенти от специалност Индистриален мениджмънт. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

В лагера участваха и студенти от специалност Индистриален мениджмънт. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Ученици и студенти участаха в Световната седмица на предприемачеството. Тя се инициира от "Ewing Marion Rauffman Foundation" и "Make your Mark", с две основни цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите. За петнадесета поредна година тази инициатива превръща седмица от месец ноември в най-мащабния в света празник на предприемачите, които дават живот на идеите си, насърчават икономическото развитие за подобряване на благосъстоянието на хората.

Всяка година се провеждат събития на местно, национално и световно ниво в 160 държави от всички континенти. Разнообразието от инициативи свързва младите хора с бъдещи сътрудници, ментори и други потенциални инвеститори, като всичко това разкрива пред тях и нови възможности. Символичен домакин на инициативата за България е "Джуниър Ачийвмънт".

Част от седмицата по предприемачеството е инициативата "Иновационен лагер" на тема: "Храната на бъдещото в нашия град" - разработена от "Джуниър Ачийвмънт", която има за цел да мотивира младите хора да бъдат креативни и да поемат рискове в интерактивна среда. Организатор и домакин на иновационният лагер за Бургас бе СУ "Епископ Константин Преславски". В него взеха участие ученици от СУ "Епископ Константин Преславски", ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Карнобат, студенти от специалност "Индустриален мениджмънт" от университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

По време на лагера екипите трябваше да представят и защитят своята идея пред жури в състав: доц. д-р Добромир Йорданов -преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Галина Стоянова - старши експерт Професионално образование и обучение в РУО - Бургас, Мартин Илиев - директор на СУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас, Маргарита Паскалева - директор на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Карнобат.

Първо място спечели отбор "Safety Wrap" с девиз "Чиста природа, сигурно бъдеще", които предложиха нови био разградими опаковки изградени от царевично нишесте и био пластмаса. Второ място се класира тима на "Eco Future" с девиз "Надежда за по-добро и екологично бъдеще". На трето място се класираха отбор "Secondlife" с апликация, която отчита количество храна, което е рециклирано от потребителя и отбор "Metanoia" представиха идея за бизнес организация, която се занимава с компостиране.

Галерия