Мариела Модева е назначена за зам.-министър на туризма от квотата на БСП за България

Мариела Модева е назначена за зам.-министър на туризма от квотата на БСП за България

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на туризма е назначена Мариела Модева от квотата на "БСП за България". Тя е професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в ЮЗУ "Неофит Рилски". От 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерството на културата, както и съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите културни ценности; европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм.

Мариела Модева е била кандидат за евродепутат от листата на "БСП за България" през 2019 година.