Пазарът на Краснодар е най-големият в центъра на Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Пазарът на Краснодар е най-големият в центъра на Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Проверки започват по пазарите в Бургас. Екипите, които ще проверяват ще се състоят от полицаи, от служители на Общината и на Регионалната здравна инспекция. Целта на проверките е да се следи за недопускане струпването на хора пред сергиите и дали се изпълняват мерките за безопасност, заради очакваното по-високо потребление по празниците.

На 6-ти април здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., във връзка с работата на кооперативните и фермерските пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост по отглеждането на селскостопански животни и производство на фуражи. Това даде възможност и за отваряне на фермерските пазари в страната.