Проверките са съвместни с представители на ловните дружинки

Проверките са съвместни с представители на ловните дружинки

Проверяват за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици. Това решение е взето на заседание на  Областната епизоотична комисия в Бургас. Целта е да се предотвратяване възникването на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Бургас. Дейностите, които стартират в Бургаско са превантивни и се изразяват в съвместни проверки от служителите на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с представители на орнитоложките дружества, ловнорибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

Собствениците на птицевъдни обекти и "задни дворове" не трябва да допускат излизането на птиците извън дворовете, да съхраняват в закрити помещения фуража, с който ги изхранват, да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици. Незабавно уведомяване на обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, както и недопускане на контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни такива, е сред другите ангажименти, които ще имат стопаните на птицевъдни обекти и "задни дворове", във връзка с разпоредените превантивни действия. В сила влиза и забраната за провеждане на пазари и изложби за птици на територията на област Бургас. Служителите на ОДБХ ще извършват по места клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца ще взимат проби от домашни и диви птици за вирусологично изследване. Птицевъдните обекти в областта ще бъдат под постоянен контрол относно спазването на мерките за биосигурност.