Председатели на организациите, членове на АОБР, се срещнаха с премиера Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел. Снимки Мария Габриел - фейсбук профил

Председатели на организациите, членове на АОБР, се срещнаха с премиера Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел. Снимки Мария Габриел - фейсбук профил

Представители на ръководствата на организациите – членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) - Асоциацията на индустриалния капитал в Бургас (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска Търговско-промишлена палата(БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), проведоха среща с министър-председателя Николай Денков и заместник министър-председателя Мария Габриел.

По време на срещата бяха обсъдени приоритетите на АОБР, като беше акцентирано върху предприемането на всички необходими мерки за спазване на ангажимента за присъединяване на България към еврозоната, приемане на страната в Шенгенското пространство и ОИСР.

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата и председател на АОБР за 2023 г., акцентира върху необходимостта от запазване на съществуващия данъчен модел в България. Той определи като важно предприемането на реални действия по изграждане на електронното управление във всички области, като подходяща мярка в борбата срещу корупцията. Председателят на БТПП наблегна на необходимостта от облекчаване на процедурите за внос на работници в страната и предприемането на мерки за насърчаване на устойчивата им заетост в България. Симеонов посочи, че мерките за защита на околната среда не трябва да възпрепятстват инвестиционния процес.

Васил Велев, председател на АИКБ, сподели че социалното подпомагане не трябва да се извършва чрез данъчната система в страната. Основна функция на данъчната система е събиране на приходи, отбеляза още той. Разпределянето на приходите под формата на социални помощи трябва да се извършва чрез подоходен и имуществен тест на нуждаещите се, а не като подкрепа за всички. "Липсата на целева подкрепа за гражданите до момента струва 5 млрд. лева на бюджета", акцентира Велев. Председателят на АИКБ наблегна още на необходимостта от запазване на съществуващия механизъм за компенсации за високите цени на електроенергията.

Добри Митрев, председател на БСК, акцентира върху икономическата стабилност в страната, която е предпоставка за политическа стабилност. Той посочи, че една подобрена икономическа среда ще бъде основен фактор за просперитет на България. Председателят на БСК наблегна и на някои от проблемите: наличието на близо 900 регулаторни режима, начинът, по който се образува таксата за битови отпадъци и необходимостта от прилагане на принципа „замърсителят плаща“. Митрев постави особен акцент и върху оценката на въздействието на бъдещото законодателство – във връзка с действието на нормативните правила върху конкурентоспособността на предприятията, кръговата икономика и регулаторната тежест.

Боряна Манолова, заместник-председател на КРИБ, посочи необходимостта от преразглеждане на механизма за индексация на цените при обществените поръчки в сектор строителство. Тя даде за пример общините, които нямат отпуснати средства от бюджета за покриване на повишените цени в строителството.

Премиерът Денков заяви, че се очаква представянето на управленска програма на правителството до три седмици. Той постави акцент върху икономическия и енергиен преход и наблегна, и на необходимостта от реформи в сферата на средното и висше образование, които да доведат до подобряване на качеството на продуктите от образователната система в страната. Николай Денков изрази подкрепа към предложенията на АОБР за таргетиране в социалното подпомагане и запазване на данъчната система. Като приоритет на правителството той отбеляза приемането на България в еврозоната, ОИСР и Шенгенското пространство.

Мария Габриел сподели, че ще се фокусира върху визовата политика на страната, преразглеждане и съкращаване на сроковете за издаване на визи, стартъп виза и др. Габриел отбеляза още, че ще работи за насърчаване на взаимодействието между бизнеса и Европейския алианс на университетите. По линия на Министерство на външните работи, Мария Габриел посочи че основен фокус ще бъде поставен на икономизиране на дипломацията.