DSC_9630

DSC_9630

Радостина Георгиева: "Г.С.Раковски" е училището, където всеки може да учи езици

за останалите профили, независимо че учебното заведение е едно. Следователно в заявлението за кандидатстване трябва да бъдат изброени всички желани профили поотделно.

Какви са условията за обучение, по какви програми се работи в учебното заведение, каква е реализацията на завършилите? На тези въпроси отговаря директорът Радостина Георгиева.

 

- Г-жо Георгиева, защо родителите трябва да изберат за своите деца гимназия "Г.С.Раковски"?

- Това е училището, където всеки който иска да учи езици, може да го направи. При нас може да изберат различен профил, защото в гимназията задълбочено се изучават четири езика – френски, испански, италиански и английски. Това са работните езици не само в Европейския съюз, но и на всички континенти, защото това са международни езици. Например могат да изберат италиански – езика на страната, с която имаме най-добри договорни отношения в сферата на търговията, културата, образованието. Италия е третият по значимост партньор на нашата страна. Не е необходимо да изброявам предимствата и на останалите езици, които се изучават при нас – френски, испански.

Английският е втори западен език, но той се учи още от VIII клас успоредно с първия избран език – италиански, френски или испански. Вие знаете, колко е важен този език и че без него е почти невъзможна реализацията на младите хора днес. Владеенето на втори и трети чужд език разкрива възможности за кандидатстване за работа не само у нас, но и навсякъде по света.

- С каква материална база разполагате в училище и каква е подготовката на преподавателите, които обучават учениците?

- Не бих могла да се похваля с добра материална база. Тя е като в повечето учебни заведения в Бургас. Но нашите преподаватели са квалифицирани. Те преподават дисциплините на съответния чужд език. Така учениците ни изучават история, география, химия, физика на чужд език. Учителите ни по съответните езици – френски, испански, италиански, имат квалификации в съответните културни институти към посолствата на тези страни у нас. Непрекъснато усъвършенстване подготовката на нашите кадри.

- Къде се реализират децата, които завършат гимназия "Г.С.Раковски"?

- Навсякъде, предимно в хуманитарни профили. Някои от нашите ученици се връщат после тук като преподаватели. Имаме и такива, които работят в "Пежо", във Франция, в Европейската комисия в Брюксел.

При нас са завършили сценаристът от "Шоуто на Слави" – Ивайло Вълчев, режисьорът Камен Калев и други.

- По какви проекти и програми работите в момента?

- Работим по програма "Коменски" и по проект "Успех" на Министерството на образованието. По този проект имаме създадени 15 групи за извънкласна работа, в които нашите ученици се занимават с избраната от тях форма – фотодело, медии, мода, дизайн, маникюр. Имаме театрални трупи, които се изявяват на националните конкурси за училищни театри, фолклорни състави и други.