Пакетите бяха раздадени от доброволци на БЧК

Пакетите бяха раздадени от доброволци на БЧК

112 хигиенни пакети получиха деца от I до IV клас в бургаското СУ "Христо Ботев", в квартал "Черно море" от доброволци на Българския Червен кръст. Всеки хигиенен пакет е индивидуален и включва дезинфектант за ръце, предпазни маски за лице за многократна употреба, сапун, паста и четка за зъби, шампоан, мокри кърпички и прах за пране. Учениците преминаха и открит урок за начините как да се предпазят от редица заболявания и как да подобрят здравния си статус и хигиена. Посещението е в рамките на инициативата "Ти решаваш" по комплексната програма "Дейности в отговор на COVID-19", финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Към момента, като част от програмата, са раздадени близо 47 000 броя хигиенни пакети и са проведени общо 2 375 образователни сесии по различни теми, в т.ч. ваксините и ваксинационният процес, превенция на ХИВ, туберкулоза и спазване на добра хигиена. Дейностите са насочени към многодетни семейства, хора с увреждания и/или в неравностойно положение.

Предоставянето на хигиенните пакети и реализацията на здравно-образователните сесии се осъществява в 18 области и 86 общини в цялата страна от структурите на БЧК с участието на повече от 330 доброволци. Партньор на Червения кръст в тези дейности е Националната мрежа на здравните медиатори в България. В рамките на инициативата „Ти решаваш“ представителите от Българския Червен кръст предоставят достоверна и актуална информация по отношение разпространението на COVID-19 у нас, както и разясняват възможните постковид симптоми.

Инициативата "Ти решаваш" има за цел да ограничи разпространението на COVID-19 и да подпомогне най-засегнатите от вируса групи, като същевременно цели да бъде повишено ваксинационното покритие в страната. Чрез програмата се предоставя възможност всеки да се запознае с ползите от ваксините и ваксинацията и да вземе информирано решение.

Галерия