Дейностите по ивицата на Смокиня са спрени на този етап. Снимки Черноморие-бг

Дейностите по ивицата на Смокиня са спрени на този етап. Снимки Черноморие-бг

Дейностите по плаж "Смокиня" са спрени, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Повод за проверката стана постъпило запитване в РИОСВ - Бургас относно законосъобразността на извършвани дейности по разстилане на пясъка на плажната ивица на морски плаж „Смокини - север“, гр. Созопол, експерти на РИОСВ извършиха проверка на терен.

Установи се, че в два полигона се извършват дейности по подготовка за поставяне на преместваеми обекти. Местоположението на бъдещите преместваеми обекти е обозначено на терен с колчета. След заснемане с GPS се установи, че не се засягат обекти по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (пясъчни дюни) със забрана за разполагане на обекти и съоръжения. 

Новата схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на морски плаж "Смокини - север" не е внесена за съгласувана с РИОСВ – Бургас.

След направените констатации е дадено предписание на упълномощения представител на фирмата - концесионер на морския плаж, да преустанови всякакви действия до съгласуване на схемата за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения с РИОСВ - Бургас.

Галерия