Така ще изглежда сградата след основния ремонт

Така ще изглежда сградата след основния ремонт

Предстоящият ремонт на сградата на НХК ще бъде финансиран със средства по Оперативна програма "Региони в растеж" и чрез кредит по финансовия инструмент "Фонд за градско развитие". Безвъзмездната финансова помощ по оперативната програма е 50% от стойността на проекта за реконструкция. Останала сума Община Бургас ще осигури чрез кредита. В последния работен ден за 2018 година бе обявена и обществената поръчка за избор на изпълнител. Общата стойност на проекта е 6 464 277.27 лева без ДДС.

"Ще подадем документи за съфинансиране на проекта ни по оперативната програма, когато я отворят. Това не пречи да се обяви обществената поръчка и да се премине към избор на изпълнител", обясни пред "Черноморие" Руска Бояджиева - зам.-кмет в община Бургас по европейски политики.

Обявената на 31-ви декември обществена поръчка е с предмет - "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - град Бургас". Оферти от фирмите, които искат да участват се приемат до 19-ти февруари, те ще бъдат отворени на 20-ти февруари. След като бъде избрана фирма изпълнител и мине законовия срок за евентуални обжавлания от страна на другите участници, които може да не са съгласни с избора на комисията, ще се премине към реалните дейности по обновяването на сградата.

"Очакваме ремонтът да започне в началото на април и да продължи 420 календарни дни. Вече съм предупредила председателя на Общинския съвет, че до края на март трябва да са напуснали сградата, заради започващите там дейности", каза пред "Черноморие" Йорданка Ананиева - зам.-кмет по култура в Община Бургас. Служители в местния парламент оглеждат две места - културен център "Морско казино" и експозиционен център "Флора". Къде ще се преместят зависи от техническата обезпеченост на залите там. Преди да се преместят на втория етаж на НХК, съветниците заседаваха в Казиното. Те ще се върнат отново в НХК, след като приключи цялостната реконструкция на сградата.

НХК трябва да напуснат за времето на ремонта и Димитър Маджаров - шеф на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти" и екипа му. Техните офиси се намират в сградата, която ще бъде обновена изцяло. На въпрос на "Черноморие", къде ще се преместят Маджаров отказа да отговори.

Залата на НХК се използва предимно за представления на гостуващи театрални трупи. Организаторите на тези гастроли трябва също да съобразят графика си с предстоящия ремонт. "Никой не ни е информирал до кога можем да продаваме билети за представления в НХК. Дори имаме планирани дати за април", коментираха пред "Черноморие" от културна организация "Арт Мелпомена" - основният организатор на театрални постановки там.

След основният ремонт, в залата местата ще бъдат редуцирани с десетина, а тя ще разполага с възможности за кино прожекции.

Сградата на Културния дом на нефтохимика е строена по времето на комунизма. Тя бе част от активите на "Лукойл". Компанията от своя страна я дари на Община Бургас през 2012 година. Сградата е на два етажа и включва зали, гримьорни, ателиета и други помещения. С прилежащите имоти теренът е с обща площ 4080 квадратни метра.

През 2014 година бе проведен конкурс за избор на проект за реконструкция на сградата. Той бе спечелен от "Мото" ООД с ръководител на колектива архитект Десислава Стоянова - Иванова. Изборът на победител бе съобразен със зададените от Общината параметри:

- Да се преосмислят обемите на фоайетата, като се потърсят места и форми за информационни площи и съвременно интериорно звучене. Да се прецизира влизането в централното фоайе, разположението на зона за информация и възможността за обособяване на отделна зала в южната част на съществуващото фоайе. По възможност да се предвидят изложбени площи (кътове) във фоайетата, за гостуващи изложби и/или  постоянна, посветена на историята на сградата и културното й минало и настояще.

- Да се увеличи броят и прецизира местоположението на гримьорните, като се търси бърз и лесен достъп до сцената. Да се предвиди дистанционно повикване от сцената.

- Основен ремонт на покрива, при необходимост промяна в системата на отводняване, с цел избягване на компрометираното в годините вътрешно отводняване.

- Да се преосмисли необходимостта от двете помещения (западен вход), предназначени за сценичен декор и евентуалното им частично преустройство и използване за други цели (гримьорни или технически помещения към сцената).

- Преустройство и ремонт на вътрешния двор, проучване възможността за подвижно покриване, отварянето му към фоайетата и кафето и превръщането му в мини сцена и притегателен културен център за моноспектакли, индивидуални концертни изяви, рецитали и др.

- Да се потърси възможност за обособяване на конферентна зала.

- Да се потърси възможност за увеличаване на танцовите репетиционни зали с прилежащите към тях помещения.

- Да се предвиди обединяване на съществуващи офиси с цел осигуряване на зали за обучения на деца и възрастни - курсове, кръжоци.

- Да се предвидят ремонтни работи във всички обекти и помещения на сградата, включително и зрителна зала. Предвидените подови настилки, обработка на стени и тавани да бъдат в съответствие с изискванията за този вид сгради и да осигуряват необходимият комфорт и съвременен интериор.

- Да се представи ново фасадно решение с подмяна на дограмата и постигане на съвременно екстериорно звучене.

- Да се изготви проект за прилежащият терен - благоустрояване и озеленяване.

- С проекта за вертикална планировка на прилежащия терен да се осигури и укаже достъпен маршрут в обвръзка с проекта и реализацията на пешеходната зона.

- Да се осигури достъпна среда до всички звена и обекти в сградата, до вътрешния двор, включително външните подходи, съобразени с проекта за подземната улица по улица "Цар Борис" и благоустрояването на площад "Тройката".

- Да се предвидят санитарни възли за хора с увреждания на подходящи места, осигуряващи обслужване на всички нива и обекти в сградата.

- Да се прецизира подхода от запад за достъп на товарна техника за декорите.

- Проектът да предвиди ремонт и преоборудване на сценичната техника, основен ремонт на всички сградни и довеждащи (за имота) инсталации.

Галерия