Активно се работи, докато времето позволява това. Снимки Община Варна

Активно се работи, докато времето позволява това. Снимки Община Варна

Ремонтират малките улички в пет района във Варна. На територията на район "Приморски" са изпълнени около 7800 кв. м ремонтни дейности на пътна и улична мрежа. Към момента продължава работа по улиците "Роза" и "Карамфил", където се подменя тротоарната настилка.

6700 кв. метра са ремонтирани в район "Одесос". Към момента продължава работа по улиците "Козлодуй" и "Александър Дякович", където се подменя тротоарната настилка.

На територията на район "Аспарухово" се извършва ремонт на пътна и улична мрежа по следните улици: "Стара Загора", "Средец" в участъка между "Мур" и "Стара Загора" и "Св. св. Кирил и Методий" в участъка между "Мара Тасева" и ОУ "Христо Ботев".

В район "Младост" се работи улиците - "Хан Севар", "Блян", "Милосърдие" и "Младежка", където също се подменя тротоарната настилка.

Работи се по улиците "Св. Елена", "Ниш" и "Асен Разцветников" в район "Владислав Варненчик".

Ремонтни дейности се извършват и в село Константиново - по улиците "Васил Левски", "Трети март" и "Хан Аспарух". Обновяването на уличната инфраструктура ще продължи поетапно на територията на целия град.

Галерия