Проверките са извършени по сигнал до РИОСВ

Проверките са извършени по сигнал до РИОСВ

Пазете прилепите в санираните сгради. Това указание дадоха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас до кметовете на общини в региона във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради. Те предупреждават градоначалниците да вземат превантивни мерки по ограничаване на отрицателното въздействие върху прилепите и птиците, обитаващи сградите.

Експерти от РИОСВ и Община Бургас провериха два блока в комплекс "Изгрев", които са в процес на саниране във връзка със сигнали за колонии от прилепи в тях. Това са блоковете с номера 67 и 71. При инспекцията е установено, че част от сградите вече са санирани. На строителната фирма е издадено предписание преди извършване на строително-монтажните работи в отворите да се паставят тръби за изселване на екземплярите с минимален период на инсталиране 3 дни.