Служители на РИОСВ са проверили 11 сигнала, които са подадени днес. Снимка Архив Черноморие-бг

Служители на РИОСВ са проверили 11 сигнала, които са подадени днес. Снимка Архив Черноморие-бг

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас провериха 11 сигнала за миризми от нефтопродукти, газ пропан-бутан. Сигналите са подадени от различни части на града в периода между 10.40-11:10 часа днес. Миризмата е усетена за кратък период, което потвърждават и последващите разговори със сигналоподавателите.

Моментните данни от АИС „Долно Езерово“ и диференциалната оптична система в комплекс „Лазур“ от тази сутрин не показват отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в т.ч. бензен, тулоен и ксилен. Към момента на получаване на сигналите метеорологичните условия са - дъжд, вятър със скорост 1 м/сек и преобладаваща посока на вятъра изток - югоизток .

Незабавно е изискана информация от оператора „БМФ Порт Бургас“ АД, в което се съобщава, за кораб под обработка на пристанищен терминал „Изток -2“ с товар газьол от дата 2-ри ноември 2023 г. в 03:50 ч. Обработката се извършва в съответствие с утвърдена технологична карта на обработка на конкретния вид товар и технология, отговаряща  на изискванията за екологосъобразно извършване на пристанищната дейност.

По време на получаване на сигналите, технологичните инсталации в рафинерията са в нормален технологичен режим. Няма подаване на сероводород и въглеводороди за изгаряне на факелните системи. Системите за непрекъснати измервания не показват превишения. Засилен е контрола върху работните параметри на инсталациите.

Предприети са действия от екипи на Единната противоаварийна служба като е осъществено замерване в Бургас по контролните точки на подаване на сигналите – ж-к „Лазур“, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, бензиностанция „Дега“, ул. "Васил Априлов, Славейковото пазарче, ул. “Цар Симеон”, хотел „Приморец“, к-с „Зорница“ - няма регистрирани емисии на сероводород и въглеводороди,

В района на предприятията не са установени миризми или анормален режим на работа на инсталациите.

РИОСВ-Бургас продължава да следи състоянието на качеството на атмосферния въздух в града.