Диана Саватева сменя депутатското място с това на зам.-кмет, д-р Мануелян напуска екипа. Снимка Лина Главинова

Диана Саватева сменя депутатското място с това на зам.-кмет, д-р Мануелян напуска екипа. Снимка Лина Главинова

Рокади в Община Бургас, двама нови зам.-кмета влизат в екипа на Димитър Николов. Това са Весна Балтина, която ще бъде с ресор - стратегическо планиране, дигитални политики, екология и адаптация към изменението на климата и Диана Саватева, която ще отговаря за култура, туризъм и спорт. Досега този пост се заемаше от Йорданка Ананиева, което ще бъде с нов ресор - хуманитарни дейности и младежки политики.

Весна Балтина е магистър по банково дело. Специализирала е финанси и кредитен анализ в Международния банков институт - Лондон. Има двадесетгодишна професионална кариера във финансовата сферата. От 2017- та година е част от екипа на Община Бургас като експерт в дирекция "Европейски политики и програми" с основни отговорности в подготовката на финансови модели, бизнес планове и финансови анализи. Участвала е в разработването и изпълнението на проекти по различни международни и национални програми. Владее английски и руски език. Основните отговорности на Балтина ще бъдат свързани с реализиране и завършване на одобрените в настоящия програмен период проекти, както и със стратегическото планиране за новия програмен период. Тя ще отговаря и за екологичните политики на Община Бургас, и адаптацията към промените на климата.

Диана Саватева е завършила българска филология, дългогодишен журналист, кореспондент и отговорен редактор във вестник "24 часа", народен представител и заместник председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, член на Писателско дружество Бургас и автор на две поетични книги. Била е хоноруван преподавател в БСУ .

Общинската администрация напускат досегашните заместник-кметове Руска Бояджиева, която отговаряше за европейски политики и околна среда и д-р Лорис Мануелян, който беше с ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт". И двамата се оттеглят от досега заеманите постове, посочвайки лични мотиви и ще изпълняват задълженията си до края на ноември.

Димитър Николов ще предложи на Общинския съвет да гласува нова структура на Община Бургас, съобразена с новите тенденции в управлението на градовете.

Галерия