Руснак лекува диабет срещу 5 500 евро на 12 и 13 ноември в Областната управа.

Темата на конференцията е "Лекари и пациенти – обединени срещу диабета".

 

Желанието на Жерилигин е да открие център за лечение на диабетно болни у нас. "Предлагаме сътрудничество и се надяваме да срещнем подкрепа тук в България, за да помогнем на нуждаещите се", каза руснакът. Според него не е нужно лечението чрез инсулин. При неговата система се увеличават метахондрите в клетката, което води до подобрение на болния.

Д- р Борис Жерлигин е физиолог, работил като ръководител на Научно – изследователския център в Русия за създаване на спортни методики за възстановяване на спортисти след тежки физически натоварвания, травми и заболявания. Тогава, в краят на осемдесетте години, се е забелязало влиянието на тези технологии върху нивото на кръвната захар и по – конкретно повлияването от методиките за развитие на капилярните съдове. Върху изучаването и усъвършенстването на тези методики в насока по превенция и лечение на диабета и съпътстващите го заболявания, д- р Борис Жерлигин се съсредоточава при появата на проблема със заболяването ДИАБЕТ ТИП 1 И ТИП 2 в неговото семейство – най- напред неговата майка заболява от диабет тип 2, а в последствие и десет годишният му син – от тип 1. След успешното им излекуване ученият продължава да развива, прилага и разпространява методиките.

В Русия д-р Жерлигин създава клуб "Сбогом, диабет!", където работи в много тясно сътрудничество и с руският професор и баща на космическата поликлионика Иван Павлович Неумивакин.