При строежа на новите сгради се използват други материали от тези, с които са строени бетонните блокове. Снимка Архив Черноморие-бг

При строежа на новите сгради се използват други материали от тези, с които са строени бетонните блокове. Снимка Архив Черноморие-бг

С 34,3% повече са разрешителните за строеж за четвъртото тримесечие на 2019 година спрямо предходното тримесечие, сочат данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителниза строеж на 133 жилищни сгради с 547 жилища в тях и 69 983 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП) и на 52 други сгради с 32 874 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с34.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 15.3%, а общата им застроена площ - с 1.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 40.5%, но тяхната РЗП намалява с25.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.3%, жилищата в тях - с 50.9%, а общата им застроена площ - с 40.0%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 18.8%, а на тяхната РЗП - с 57.9%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 92 жилищни сгради с 251 жилища в тях и с 35 239 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 51 914 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 26.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 55.1%, а тяхната РЗП - с 40.9%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 85.7%, а общата им застроена площ - със 114.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко със 7.1%, жилищата в тях - с 61.3%, а общата им застроена площ - с 54.7%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 47.3%, а съответната им РЗП - с 51.4%.