Мандатът на доц. Велинов е четири години

Мандатът на доц. Велинов е четири години

С 42 от 43 гласа избраха доц. д-р Цветан Велинов за декан на Медицинския факултет на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Той ще ръководи факултета с мандат от четири години. Той е лекар с 29-годишна практика в микробиологията. Доц. д-р Велинов дойде в Бургас от Лаборатория по микробиология на УМБАЛ "Александровска" в София, която ръководеше. Той има и дългогодишна кариера в Националния център по заразни и паразитни болести.

Неговите научни интереси са в сферата на инфекциозните болести, антибиотиците и тяхното приложение, микробиомите, генетиката и геномиката.

Доц. Велинов е автор на над 120 научни труда - статии в реферирани международни и наши списания, както и участия в наши и международни научни форуми. Водещ изследовател и участник е в множество научни проекти, свързани с микробиологията и генетиката. Носител е на званието "Лекарите, на които вярваме".