Така изглежда идейният проект на новия Медицински център в Царево

Така изглежда идейният проект на новия Медицински център в Царево

8 млн. лева с ДДС е стойността на проекта за изграждане на модерен Медицински център в Царево. Идейният проект е готов и предоставен за обществено обсъждане на жителите на морската община. С реализацията му ще се сложи край на шестгодишната битка на кмета на Царево Георги Лапчев за изграждането на съвременен и отговарящ на всички медицински изисквания център.

"Темата за здравеопазването задмина темата за пристанищата. И предвид събитията през последната година, след полагане на много усилия и влагане на много енергия, дойде времето на реализацията на проект за Медицински център "Пирогов" в нашия град. В продължение на години обсъждахме възможностите за този център. Той ще има за цел да повиши здравното обслужване, не само в нашата община, но и в съседните - от Созопол до Малко Търново", каза пред "Черноморие" кметът на Община Царево Георги Лапчев.

За да се стигне до тук обаче е изминат дълъг път от страна на общинската администрация. Първоначалното желание е било сега съществуващата стара сграда, в която се помещава Медицинския център в града, да бъде изцяло обновена. Сградата на центъра обаче трябва да отговаря на изискванията на 20 здравни Наредби. Последната експертиза, която е направена на сградата в края на 2020 година, показва, че тя не може да бъде използвана за реализацията на проекта. Постройката е компрометирана, потънала е 1 метър в земята, а за реконструкцията й ще бъдат изразходвани два пъти повече средства отколкото за изграждането на нова сграда. Така се стига до решението, настоящата да бъде съборена и на нейно място да бъде построена нова.

За целта от Община Царево кандидатстват пред Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" за поемане на дългосрочен дълг в размер до 8 млн. лева с ДДС за реализацията на проекта. В сумата е включено строителството и обзавеждането на сградата. Гарант за проекта е УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Кметът на морската община Георги Лапчев и професор д-р Асен Балтов - изпълнителен директор на болницата подписаха на 15-ти март Меморандум за сътрудничество. Той стана факт след взето решение от общинските съветници и потвърдено съгласие от Министерство на здравеопазването.

След изграждането на Медицинския център столичната УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ще участва с експертиза, медицински персонал и техника.

"Кандидатствайки за финансиране пред "ФЛАГ" няма да ощетим жителите на Общината. След като бъде изграден центъра, той ще бъде отдаден за стопанисване под наем на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а с тези средства ще бъде погасявано задължението към Фонда за органите на местното самоуправление в България", допълни кметът на Царево Георги Лапчев.

Проектът трябва да бъде реализиран до година - година и половина. В момента тече обществено обсъждане до 15-ти май във връзка с поемането на дълга от страна на Общината. След одобрението от страна на "ФЛАГ", ще бъде обявен и конкурс за избор на фирма изпълнител. В новия Медицински център се предвижда да има специализирани кабинети, стоматологични кабинети, специализиран блок за образна диагностика.

"Когато проектът бъде реализиран, ще имаме здравеопазване на качествено ниво", допълни Георги Лапчев. В момента в града има няколко общопрактикуващи лекари и един денонощен кабинет, в който работи медицинска сестра. Жителите на Царево са принудени да пътуват до Бургас, за да получат добро медицинско обслужване.

"Затова този проект е много необходим за нас, хората, които живеем на юг. След като той се случи, тук ще работят специалисти и няма да бъде нужно да пътуваме до София, за да бъдем консултирани или лекувани от тях", допълни кметът на Царево.