В каталога са събрани снимки на всички икони, които притежава музея. Снимка РИМ - Бургас

В каталога са събрани снимки на всички икони, които притежава музея. Снимка РИМ - Бургас

Събраха иконите от Регионален исторически музей - Бургас в двуезичен каталог. Той е издаден по проект на РИМ и финансиран от Министерството на културата по програма "Финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства".

Бургаският музей има привилегията да притежава колекция от прекрасни възрожденски икони, които са сред най-значимите културни ценности във фонда му. Като част от своята мисия за опазване, проучване и популяризиране на културно-историческото наследство обществената институция поддържа иконната си сбирка в добро състояние, организира дарителски акции, подкрепящи реставрирането, провежда теренни проучвания и насърчава научните изследвания.

Водени от убеждението, че публикуването и атрибутирането на живописните творби в каталог би предоставило възможност за обогатяване на натрупаното до момента познание за тях и би дало ход на многопластово интердисциплинарно изследване, РИМ-Бургас кандитатства по проект за отпечатване на специализирано научно издание. Каталогът е вече факт, той е двуезичен, с превод на английски език и обхваща всички експонати, включени в музейната експозиция, както и някои икони от депото.