Директорът на гимназията Коста Папазов прочете своите стихове на тържеството за откриване на учебната година. Снимки Черноморие-бг

Директорът на гимназията Коста Папазов прочете своите стихове на тържеството за откриване на учебната година. Снимки Черноморие-бг

Със стихове на директора на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Коста Папазов откриха учебната година.

"Когато есенният полъх ни обгърне

и цъфнат есенни цветя,

когато пъстър е пазарът

и пълен е с дарове на есента,

когато пусти са гнездата

и есенен ветрец звънлива песен пей,

напомня всичко за школото,

което чака своите ята".

По този необичаен начин Коста Папазов приветства с "Добри дошли" осмокласниците и техните преподаватели. 156 момичета и момчета прекрачиха прага на професионалната гимназия и избраха да получат тук своето средно образование. За тези осмокласници за първи път би училищния звънец на ПГЕЕ "Константин Фотинов". Общо 664 ученици ще се обучават в гимназията през учебната 2021-2022 година.

Осмокласниците влязоха в ремонтирани класни стаи и започват обучението си на новите чинове, които са поръчани от ръководството на гимназията.

Галерия